Hjärnans djupare system

I storhjärnans innandöme ligger en samling strukturer som kallas för hjärnans djupare system och består av:

Thalamus
Hypothalamus
Hypofysen
Amygdala
Hippocampus
Ventriklarna
Basala Ganglierna
Limbiska systemet
Lukbulben

Thalamus
Alla sinnesintryck, förutom luktförnimmelser, passerar genom och kopplas om i thalamus för att kunna komma fram till storhjärnsbarken(cortex). Thalamus brukar liknas med en telefonväxel på grund av den tar emot och sänder vidare information till cortex och andra delar av hjärnan.

Hypothalamus
System som reglerar aggressiviet, sexualitet, stress,rädsla, kroppstemperatur, hunger och illamående hittar vi i Hypothalamus. Hypothalamus sitter under thalamus.

Hypofysen
Hypofysen är en körtel som sitter under hypothalamus och utgör en förbindelselänk mellan nervsystemet och det endokrina systemet. Hypofysen står I förbindelse med hypothalamus via en tunn stjälk. Nervsignaler och kemiska signaler skicka till hypofysen från hypothalamus, vilket resulterar I att signalämen och hormoner utsöndras I blodet och påverkar hela kroppen. Exempel på hormoner som utsöndrar från hypofysen:

 • Tillväxthormon– Stimulerar normal tillväxt under baranåren och ersätter skadade celler hos vuxna.GH ökar också frisättning av fettsyror så att cellerna kan tillverka ATP av fettsyror istället för av glukos.
 • Prokalin-Stimulerar mjälkproduktion i bröstkörtlarna
 • MSH– Påverkar pigmentproducerande celler
 • ACTH– Styr frisättningen av kortisol , som bildas i binjurebarken och har en svagt stimulerande effekt på aldosteronfrisättningen som också sker i binjurebarken. Frisättningen är lägst på kvällen .På efternatten ökar nivåerna och når ett maximum en timme innan uppvaknande. Frisättningen ökar även vid psykisk och fysisk stress
 • TSH– Reglerar sköldkörtelhormon som påverkar kroppstemperatur och blodkoncentration
 • FSH- Stimulerar tillväxt av östrogen och äggblåsor inför ägglossning
 • LH– Stimulerar tillväxt av östrogen och ägglossning, samt progesteronproduktionen
 •  ADH – Deltar i reglering av kroppens vattenmängd
 • Oxytocin– Bidrar till känsla av välbefinnande och avskärmning från verkligheten. Effekten av orgasm och sammandragningen i livmodern vid förlossning.

Amygdalan
Den mandelformade kärnan I tinningloben kallas för amygdalan och räknas till det limbiska systemet.Amygdala har en central roll i samband med att känslor av typen rädsla, skräck och vrede utlöses samt för de justeringar av blodtryck, andning, hjärtverksamhet etc. som krävs för att försätta kroppen i larmberedskap. Amygdala förefaller även att vara av största betydelse för inlärningen av och minnet av starkt känsloladdade händelser, detta i samverkan med hippocampus. Amygdalan har också betydelse för hur vi tolkar våra medmänniskors ansiktsuttryck.

Hippocampus
Belägen på insidan av tinningloben hittar vi Hippocampus. Den har kopplingar till större delen av hjärnan och är mycket viktig för minnet och inlärning, och anses spela en avgörande roll för överförandet av information från korttidsminnet till långtidsminnet.

Ventriklarna
Fungerar som stötdämpare för hjärnan, samt som transportssystem för näringsämnen och andra substanser.

Basala ganglierna
Basala ganglierna är nervcellskärnor som sträcker sig runt och bak om thalamus. Basala ganglierna har en viktig funktion vid regleringen av våra rörelser och tar emot signalflöde från cortex framförallt från pann- och hjässloberna. Informationen för att sedan vidare till thalamus och därifrån tillbaks till cortex igen.

Luktbulben
Tar emot luktsignaler från hjärnan

Limbiska systemet
Limbiska systemet är en samling strukturer som är inblandade i känslor och beteenden som är avgörande för organismens överlevnadsförmåga och fortplantning. Till det som man kallar för organismens överlevnadsförmåga räknas b la: Inlärningsförmåga, flykt- och kampförmåga, känslolivet , upprätthållandet av homeostasen.

Strukturer som ingår i limbiska system:

 • luktbanor med tillhörande och mottagande luktbarksområden.
 • Gördelvindlingen
 • Parahippokampala vindlingen
 • Amygdalan
 • Slutstrimman
 • Hippocampus
 • Valvet
 • Hypothalamus
 • Vissa thalamuskärnor
 • Tallkottkörteln
 • TyglarnaKärnor i hjärnstammen som har att göra med inälvsfunktioner.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s