Storhjärnan

Det mest utvecklade delen av hjärnan är storhjärnan och består av två halvor som kallas hemisfärer. Hemisfärerna är sammanlänkande genom ett band som består av ungefär 300 miljoner nervceller. Hjärnhalvornas yttre skickt kallas hjärnbarken(Cortex). I hjärnbarken tolkas och analyseras i princip all information som kommer ifrån resten av kroppen. Hjärnbarkens yta är veckad och bildar vindlingar, gyri, åtskilda från varandra genom fåror, sulci.

Några av fårorna är extra tydliga och delar in de båda hemisfärerna i lober. De viktigaste är:

-Pannlob/Frontal lob  (lobus frontalis)
-Hjässlob/Parietal lob (lobus parietalis)
-Tinningslob/Temporal lob (lobus temporalis)
Nacklob/Occibital lob ( lobus occipitalis)

Pannlob/ Frontal lob
Pannloben är placerad bakom pannbenet. Här skapas vår personlighet, våra känslor, medvetande uppfattningar, koncentrerad tankeverksamhet , förmåga att minnas, förmåga att uttrycka sig i språklig form, samt förmåga att kontrollera våra rörelser när vi går eller griper efter föremål.

Frontaloben brukar delas in i tre delar:

1. Motoriska cortex- Viljestyrda rörelser

2. Premotoriska cortex- Planering av rörelser

3. Prefontala cortex- Organisera handlingar

Hjässlob/ Parietal loben
Hjässloben samordnar sinnesintryck från öga, öra, hud och rörelseapparat. Det är hjässloben som ger oss en enhetlig och samordnad bild av omvärlden och hur vår kropp befinner sig till denna.

Parietalloben brukar delas in i två funktionella partier.
1) Främre parietala cortex
2) Bakre parietala cortex

Tinningloben/ Temopral loben
I tinningsloben hittar vi centrat för hörsel och talförståelse. Här finns också funktioner för minne och känslor, som gör att vi t ex kan känna igen andra människor. Tinningsloben kan delas in i höger och vänster och svara för följande funktioner:

1.Analys och tolkninga av information i form av ljud/språkljud, former och färger.
2. Inlärning och förberedande minneslagring( hippocampus)
3. Kontrollerar och utlöser starka känslor som svar på( vrede, skräck, stark nyfikenhet, sexuell upphetsning) som svar på olika sinnesintryck, särskilt synintryck(amygdala).
4. Rumslig orientering

Nacklob/ Occitibal lob
Längst bak i i storhjärnan hittar vi nackloben. Nackloben tar emot och bearbetar på ett ”tekniskt plan” synintryck från ögat. Färg, rörelse och form är exempel på syninformation som behandlas i nackloben. Informationen förs sedan vidare till hjässloben för förståelse av synintrycket.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s