Hjärnstammen

Hjärnstammen indelas i fyra delar: mellanhjärna, mitthjärna, hjärnbryggan och förlängda märgen. Den innehåller omkopplingsstationer som påverkar information mellan hjärnans delar. I hjärnstammen finns viktiga områden som styr kroppens automatiska funktioner som hormonsystem , blodtryck , andning , hjärtverksamhet, kroppstemperatur, ämnesomsättning och växling mellan sömn och vakenhet.

Mellanhjärna
Den översta delen av hjärnstammen kallas mellanhjärnan och omfattar ett flertal hjärndelar. Den största av dessa är thalamus, ett par äggformade kroppar som är åtskilda av tredje ventrikeln. Den del som ligger under thalamus kallas hypothalamus. Det är ett litet område som kontrollerar sådana viktiga funktioner som blodtryck, kroppstemperatur och ämnesomsättningen m.m.

Framför och under hypothalamus ligger det undre hjärnbihanget, hypofysen, som avsöndrar många viktiga hormoner och är förenad med mellanhjärnan genom en smal stjälk.

Mitthjärnan
Den mittersta delen av hjärnstammen går under namnet mitthjärnan. Mitthjärnan förbinder hjärnbryggan med mellanhjärnan och innehåller b la kärnor som styr ögonens muskler och omedvetna syn- och hörselfunktioner.

Hjärnbryggan
Här finns kopplingar mellan lillhjärna och resten av hjärnan, samt olika kärnor som styr sömn och andning.

Förlängda märgen
Övergången från ryggmärgen till framhjärnan, hjärnstammens nedersta del, kallas för förlängda märgen. Här återfinns många livsuppehållande funktioner som andning , blodtryck, hjärtrytm och vakenhet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s