Filosofi

Under rubriken Filosofi ligger fokus på hur filosofiska/andliga resurser kan underlätta för en individ att bemästra och förebygga stress. Filosofiska/ andliga resurser kan förenklat beskrivas som vår förmåga att utnyttja stabila värden som vi kan ha förvärvat från religion, kulturella traditioner eller personlig filosofi.Tyngdpunkten i texten kommer att ligga på Taoismens livsåskådning.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s