Stressorer och stressrespons

Begreppet stress har ur ett stressfysiologiskt perspektiv två betydelser: Stressorer (stressituation eller stresstimuli), stressreponser (stressreaktion eller stressbeteende). Vad som räknas som en stressor är omöjligt att svara på eftersom det är den enskilda individen på basis av tidigare erfarenheter avgör om situationen är farlig, hotfull, lockande eller krävande. Vad som triggar igång vår stress är med andra ord högst individuellt.

Exempel på stressorer:
Spindlar
Konflikt med chefen
Räkningar
Sjukdom
Svartsjuka
Punktering på bilen
Tal inför grupp
Tentamen
Buller

Om stressresponsen kan allmänt sägas att dess främsta syfte är att på ett flexibelt sätt anpassa organismen till olika inre och yttre påfrestningar. Stressresponsen kan delas upp I fyra grupper:

Fysiologi – Ökad hjärtfrekvens, minskade aktivitet I tarmar
Känslor– Aggressivitet, oro, rädsla
Tankar– Katastroftankar, orostankar
Yttre beteende– Snabbt tal, tvångshandlingar, alkoholintag

En faktor kan utgöra både stressor och stressrespons. Om en person till exempel skall hålla ett föredrag inför en grupp människor och får tanken:” Gud, vad många människor. Jag kommer att glömma bort vad jag ska säga” så är publiken stressoren och tanken en stressrespons. Men tanken kan i sin tur utgöra stressor för fortsatta stressreponser (stresstankar).

Ansvaret för att förmedla stressorer och stressrespons till och från vår kropp vilar på nervsystemet. Hjärna, ryggmärg och nerver mottar, alstrar, leder och överför retningar av olika slag. Sinnesorganen fångar upp stressstimuli från den närmaste omgivningen och inuti vår kropp. Stresstimulin ger upphov till retningar, vilket i sin tur framkallar impulser med information som går till hjärna för bearbetning och beslut om åtgärd. Alla upplevelser är resultatet av miljontals omedvetna , och ett antal medvetna, processer. Våra fem sinnen( syn, lukt, smak, hörsel, och känsel) behandlar varje sekund 2,3 miljoner intryck.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s