Kognition

Idag har stressteorin utvecklas från ett enkelt stressresponssystemtänkande till en komplicerad kognitiv teori. Anledningen till det nya paradigmet är att det inte finns några stressorer som alla människor reagerar lika inför och därför är det av intresse att få förståelse för människan som en tolkande varelse, ett subjekt som på basis av tidigare erfarenheter avgör om en situation är farlig, hotfull, lockande eller krävande. I den kognitiva teorin ligger fokus på att studera hur vi hanterar information, löser problem och fattar beslut.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s