Vad är stress?

Begreppet stress vilar på en fysiologisk förklaringsmodell som introducerades av forskaren Hans Selye. Han kunde genom sina observationer konstatera att det finns en generell , stereotypi i den mänskliga  organismens sätt att reagera på psykisk och fysisk stimuli. För att beskriva detta fenomen utvecklade Hans Selye en teori som han valde att kalla för det generella anpassningssyndromet( GAS  eller  ”General adaption Syndrom”). Grunden för hans upptäckt hade lagts av Claude Bernard , Ivan Petrovitj Pavlov och Walter B.Cannon flera år tidigare.

Tittar vi på den fysiologiska uppvarvningen som sker i den mänskliga organismen vid stress går det att se samma reaktioner bland alla människor på jorden, med reservation för vilken form av stimuli som hon utsätts för.  Det ska tilläggas att stressreaktioner inte är något unikt för Homo Sapiens, utan gäller för alla däggdjur världen över.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s